ورود کاربران به سایت
ثبت نام | ورود
اینستاگرام
bagheferdowss
تلگرام
@BagheFerdowss

مقاله بررسی رابطه بین شاخص های دینداری و شخصیت در نشان دادن رفتارهای خلاقانه افراد در مجله علمی بین المللی

INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES ISSN 2356-5926 به چاپ رسیده است. این مقاله که حاصل پژوهش نیره رحیمی است بیان می دارد. دیدگاههای اساسی در روانشناسی اساس ویژگی نوآوری را در ویژگیهای روانشناختی در نظر می گیرند. آیا این دیدگاه ها صحیح هستند یا نه باید مورد بررسی قرار گیرند. یكی از مهمترین ابعاد در این زمینه در روانشناسی شخصیت و دینداری است و تأثیر آنها بر نوآوری می تواند در توضیح این موضوع مهم باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی رابطه دینداری و ویژگیهای شخصیتی با نوآوری دانشجویان انجام شده است.

شما می توانید نسخه الکترونیکی این مقاله را از فایل زیر دریافت نمایید:

طراحی سایت توسط فراکارانت